logo Voorwaarden

« Terug

The Conditional Pixel Coöperatie (U.A.) maakt gebruik van de voorwaarden van Nederland ICT. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

Voor freelancers werken wij met de Modelovereenkomst ICT professional (Nederland ICT). Deze is gedeponeerd bij de belastingdienst onder nummer 905159058810.

Gedragscode

Er is een juiste manier om met elkaar samen te werken. Deze begint met wederzijds respect. Dit respect is de basis voor de relatie die we hebben met onze freelancers en werknemers. We staan achter onze professionals en hun werk. Met deze gedragscode willen we de rechten van iedereen waarmee we samenwerken beschermen.

Eerlijke tarieven

Als klant betaal je ons voor professionele producten en diensten. Wij hanteren tarieven die we redelijk achten voor de kwaliteit van ons werk, en die ons in staat stellen om aan de standaard te voldoen die we onszelf hebben gesteld. Korting is bij ons dan ook helaas niet mogelijk. Als je lagere prijzen zoekt, zijn wij misschien niet het juiste bedrijf voor jou.

Waardigheid en respect

We benaderen onze klanten met respect en laten hen in hun waarde. We verwachten dat onze klanten ons bedrijf en de mensen die er werken op een zelfde manier bejegenen. Als klant betaal je de professional geld voor de tijd die zij in jouw opdracht steken maar het leven draait niet alleen om geld. Wij geloven dat het ons team schaadt om samen te werken met klanten die de aandacht en energie die onze professionals in hun opdracht steken niet waarderen, en zullen u vragen te vertrekken als we geloven dat dit het geval is.

Het nastreven van geluk

We trainen onszelf, onze collega's en volgende generaties voortdurend zodat we ons werk nog beter kunnen doen. We willen dat onze professionals zich ontwikkelen, omdat dat ze beter maakt in hun werk en gelukkiger als mensen. We steken hier tijd en energie in, omdat we geloven dat het goed is voor onszelf en ons bedrijf om onszelf te omringen met gelukkige mensen.

Disclaimer

Door deze webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar je dit te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt . Verzamelde (persoons)gegevens worden nooit aan derden verkocht of ter beschikking gesteld (behoudens wat wettelijk is vereist). Je kunt ons op ieder gewenst moment verzoeken je gegevens uit onze bestanden te verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de op deze website aangeboden informatie.

Beschikbaarheid

De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel wij ons inspannen om de informatie op deze website zo veel mogelijk beschikbaar te houden, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij The Conditional Pixel of bij derden die ons (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door The Conditional Pixel.

 

Ons adres

The Conditional Pixel Coƶperatie (U.A.)
Het Walburghuys
Martinikerkhof 29
9712JH Groningen
K.v.K. 60425008

Ons telefoonnummer

050 - 2112517

Stuur ons een bericht

Je bent van harte welkom op ons kantoor aan het Martinikerkhof 29 in Groningen voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden. De koffie staat klaar!